ฟรีค่าส่ง Tel: 0-2552-7162, 0-2552-6133
Fax: 0-2521-5095
E-mail: flower555shop@gmail.com
หน้าแรก | การสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน | ระเบียบการให้บริการ
สินค้าแนะนำ_
แจกันดอกไม้___________
กระเช้าดอกไม้____
ช่อดอกไม้__
กระเช้าผลไม้________
ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์___

พวงหรีดกรุงเทพ____
พวงหรีดนนทบุรี__________
พวงหรีดปทุมธานี__
พวงหรีดสมุทรปราการ____

..........จังหวัดอื่นๆโปรดสอบถาม..........
จัดดอกไม้งานศพ______
พานพุ่ม___
ช่อดอกไม้ติดหน้าอก______
มงกุฎดอกไม้____
ส่งพวงหรีด ที่วัดในนนทบุรี เลือกวัดที่จัดส่ง *จัดส่งสถานที่อื่นๆ คลิ๊กที่นี้ <ร้านดอกไม้
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดกระโจมทอง ถนนบางบัวทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_2 วัดกล้วย บ้านคลองบางกรวย หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_3 วัดกลางเกร็ด บ้านคลองลัดเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
_4 วัดกลางบางซื่อ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
_5 วัดกำแพง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_6 วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
_7 วัดเกาะพญาเจ่ง ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_8 วัดแก้วฟ้า บ้านคลองบางกอกน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดขวัญเมือง บ้านบางข่า หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
_2 วัดเขมาภิรตาราม ถนนพิบูลย์สงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_3 วัดเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดคงคา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
_2 วัดคลองขวาง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย
_3 วัดคลองขุนศรี บ้านคลองขุนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
_4 วัดคลองเจ้า บ้านคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
_5 วัดคลองตาคล้าย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
_6 วัดค้างคาว หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_7 วัดแคนอก ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
_8 วัดแคใน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
_9 วัดโคนอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
10 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย


_1 วัดจันทร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
_2 วัดจำปา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_3 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี


_1 วัดฉิมพลี เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดชมภูเวก สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
_2 วัดชลประทานรังสฤษฏิ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
_3 วัดชลอ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_4 วัดช่องลม บ้านคลองวัดช่องลม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_5 วัดเชิงกระบือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
_6 วัดเชิงเลน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
_7 วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 5-นครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี


_1 วัดซองพลู ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย


_1 วัดดอนสะแก หมู่ที่ 14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
_2 วัดแดงธรรมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
_3 วัดแดงประชาราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่
_2 วัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
_3 วัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
_4 วัดตำหนักใต้ ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
_5 วัดตำหนักเหนือ บ้านตำหนัก ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
_6 วัดตึก หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_7 วัดเต็มรักสามัคคี บ้านบางคูรัด หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
_8 วัดเตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
_9 วัดโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
10 วัดโตนด บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
11 วัดโตนด หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
12 วัดโตนด ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดท้องคุ้ง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด (ชื่อวัดซ้ำกับสมุทรปราการ)
_2 วัดทองนาปรัง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_3 วัดท่าบางสีทอง (วัดท่า) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_4 วัดท่าเกวียน ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
_5 วัดทางหลวง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
_6 วัดท่าบันเทิงธรรม บ้านคลองบางโสน หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
_7 วัดท้ายเมือง บ้านตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_8 วัดท่าอิฐ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
_9 วัดทินกรนิมิตร ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
10 วัดไทยเจริญ ถนนพระราม 5-นครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
11 วัดไทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
12 วัดไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
13 วัดไทรม้าใต้ บ้านไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศน์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
14 วัดไทรม้าเหนือ ถนนรัตนาธิเบศน์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
15 วัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย

ส่งพวงหรีด หมวด ธ วัดภายในนนทบุรี ร้านดอกไม้ยินดีให้บริการ
วัดธาราธรรมาราม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด


_1 วัดนครอินทร์ ถนนนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_2 วัดน้อยนอก สะพานพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดบ่อ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดบัวขวัญ ซอยงามวงศ์วาน 23 อำเภอเมืองนนทบุรี
_3 วัดบางกร่าง บ้านคลองบางกร่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
_4 วัดบางไกรนอก พระราม 5-นครอินทร์ บ้านบางไกร ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
_5 วัดบางไกรใน ถนนบ้านต้นโพธิ์-บ้านบางนายไกร ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
_6 วัดบางขนุน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
_7 วัดบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_8 วัดบางค้อ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
_9 วัดบางโค ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
10 วัดบางจาก บ้านบางจาก หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
11 วัดบางนา ถนนวัดเพลง-บางนา ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
12 วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
13 วัดบางไผ่ บ้านคลองบางไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
14 วัดบางพูดนอก สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 21 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
15 วัดบางพูดใน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
16 วัดบางแพรก คลองบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
17 วัดบางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
18 วัดบางแพรกเหนือ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
19 วัดบางม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
20 วัดบางระโหง บ้านคลองอ้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
21 วัดบางรักน้อย บ้านบางรักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
22 วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
23 วัดบางเลนเจริญ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
24 วัดบางศรีเมือง ถนนนนทบุรี-ไทรน้อย ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
25 วัดบางอ้อยช้าง บ้านบางอ้อยช้าง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
26 วัดโบสถ์ดอนพรหม ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
27 วัดโบสถ์บน บ้านคลองบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย


_1 วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดประชารังสรรค์ บ้านบางกร่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
_3 วัดปรางค์หลวง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
_4 วัดปราสาท ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
_5 วัดปลายคลองขุนศรี บ้านคลองขุนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย
_6 วัดปากคลองพระอุดม บ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
_7 วัดปากน้ำนนทบุรี ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_8 วัดป่าเรไร ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
_9 วัดป่าเลไลยก์ บ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
10 วัดโปรดเกษ บ้านคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด


_1 วัดผาสุกมณีจักร บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด (ชื่อวัดซ้ำกับปทุมธานี)
_3 วัดไผ่เหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
_4 วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง


_1 วัดฝาง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี


_1 วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
_2 วัดพระนอน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
_3 วัดพลับพลา ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_4 วัดพิกุลเงิน บ้านคลองบางกอกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
_5 วัดพิกุลทอง บ้านคลองบางกอกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_6 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
_7 วัดพุทธปัญญา หมู่ที่ 7 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
_8 วัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
_9 วัดเพลง ท่าน้ำนนทบุรี ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
10 วัดแพรก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
11 วัดโพธิ์ทองบน ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
12 วัดโพธิ์ทองล่าง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
13 วัดโพธิ์บางโอ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
14 วัดโพธิ์บ้านอ้อย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
15 วัดโพธิ์เผือก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
16 วัดโพธิ์เอน บ้านคลองบางราวนก หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย


_1 วัดมะขามทอง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดมะเดื่อ บ้านบางมะเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
_3 วัดมะสง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย
_4 วัดโมลี ถนนรัตนาธิเบศน์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง


_1 วัดยอดพระพิมล บ้านปลายคลองพระพิมล หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
_2 วัดยุคันธราวาส บ้านสวนเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่


_1 วัดรวก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
_2 วัดราษฎร์นิยม หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
_3 วัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
_4 วัดเรืองเวชมงคล บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดละมุดใน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
_2 วัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
_3 วัดลากค้อน บ้านคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
_4 วัดลาดปลาดุก บ้านคลองบางไผ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
_5 วัดลานนาบุญ ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
_6 วัดลำโพ ทางหลวงสาย 345 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
_7 วัดลุ่มคงคาราม ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย


_1 วัดศรีเขตนันทาราม ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดศรีประวัติ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
_3 วัดศรีรัตนาราม ซอยโรงเรียนอัมพรไพศาล ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
_4 วัดศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
_5 วัดศรีเรืองบุญ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
_6 วัดศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_7 วัดศาลารี ถนนพระราม 5-นครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดสนามนอก ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_2 วัดสนามใน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
_3 วัดสนามเหนือ ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_4 วัดส้มเกลี้ยง คลองบางใหญ่ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
_5 วัดส้มเกลี้ยง ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
_6 วัดสมรโกฏิ ซอยเรวดี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_7 วัดสโมสร บ้านคลองหม่อมแช่ม หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย
_8 วัดสลักใต้ ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
_9 วัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
10 วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
11 วัดสวนใหญ่ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
12 วัดสะแก ถนนนนทบุรี-บางใหญ่ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
13 วัดสะพานสูง บ้านคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
14 วัดสักใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
15 วัดสังฆทาน บ้านบางไผ่น้อย ถนนพระราม 5-นครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
16 วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
17 วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
18 วัดสาลีโขภิตาราม ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
19 วัดสำโรง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
20 วัดสิงห์ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
21 วัดสิงห์ทอง ริมคลองบางบัวทอง ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
22 วัดสุนทรธรรมิการาม ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
23 วัดเสนีวงศ์ บ้านปลายคลองมะสง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
24 วัดเสาธงทอง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
25 วัดเสาธงหิน ถนนเลียบคลองอ้อม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
26 วัดแสงสิริธรรม บ้านท่าอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด


_1 วัดหงษ์ทอง ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
_2 วัดหลังบาง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
_3 วัดหูช้าง ซอยคลองบางราวนก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
_4 วัดใหญ่สว่างอารมณ์ บ้านคลองบางน้อย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_5 วัดใหม่ผดุงเขต บ้านคลองปลายบาง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย


_1 วัดอมฤต บ้านคลองบางศรีทอง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
_2 วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต บ้านเคหการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
_3 วัดอัมพวัน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
_4 วัดอินทร์ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
_5 วัดอินทราราม อำเภอปากเกร็ด
_6 วัดอุทยาน ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
_7 วัดอุบลวนาราม ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
_8 วัดเอนกดิษฐาราม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่

ร้านพวงหรีด นนทบุรี เลือกวัดที่จัดส่ง <ร้านดอกไม้