ฟรีค่าส่ง Tel: 0-2552-7162, 0-2552-6133
Fax: 0-2521-5095
E-mail: flower555shop@gmail.com
หน้าแรก | การสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน | ระเบียบการให้บริการ
สินค้าแนะนำ_
แจกันดอกไม้___________
กระเช้าดอกไม้____
ช่อดอกไม้__
กระเช้าผลไม้________
ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์___

พวงหรีดกรุงเทพ____
พวงหรีดนนทบุรี__________
พวงหรีดปทุมธานี__
พวงหรีดสมุทรปราการ____

..........จังหวัดอื่นๆโปรดสอบถาม..........
จัดดอกไม้งานศพ______
พานพุ่ม___
ช่อดอกไม้ติดหน้าอก______
มงกุฎดอกไม้____
ส่งพวงหรีด ที่วัดในสมุทรปราการเลือกวัดที่จัดส่ง <ร้านดอกไม้
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดกลาง ม.6 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_2 วัดกลางวรวิหาร ม.1 คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
_3 วัดกลางสวน วัดกลางสวน ม.6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
_4 วัดกองแก้ว ม.8 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_5 วัดกาหลง วัดกาหลง ม.9 บ้านกาหลง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
_6 วัดกิ่งแก้ว ม.13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
_7 วัดเกาะแก้ว ม.7 บ้านคลองชวดพร้าว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดขุนสมุทราวาส ม.9 บ้านขุนสมุทร ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดครุนอก ม.7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
_2 วัดครุใน ม.11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
_3 วัดคลองชวดลากข้าว ม.16 บ้านคลองชวดลากข้าว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
_4 วัดคลองปลัดเปรียง วัดคลองปลัดเปรียง ม.12 บ้านคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
_5 วัดคลองพระราม ม.13 บ้านคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_6 วัดคลองมอญ ม.2 บ้านคลองมอญ ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_7 วัดคลองสวน ม.3 บ้านคลองสวน ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_8 วัดคอลาด ม.11 บ้านคลองคอลาด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
_9 วัดคันลัด ม.9 บ้านทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
10 วัดคู่สร้าง ม.9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
11 วัดแค ม.3 ถนนพยาพายัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
12 วัดแค ม.2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
13 วัดโคธาราม วัดโคธาราม ม.3 บ้านคลองบางเหี้ย ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ


_1 วัดจรเข้ใหญ่ ม.5 บ้านคลองจรเข้ใหญ่ ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง
_2 วัดจากแดง ม.6 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
_3 วัดเจริญวราราม ม.11 บ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
_4 วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.12 บ้านคลองสีลัง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดชมนิมิตร ม.3 บ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
_2 วัดชังเรือง ม.7 ถนนจัดสรรการคลัง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
_3 วัดชัยมงคล ม.2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)


_1 วัดด่านสำโรง ม.8 บ้านด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดตำหรุ ม.4 บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
_2 วัดไตรมิตรวราราม ม.1 บ้านคลองรุ่ย ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_3 วัดไตรสามัคคี ม.1 บ้านบางเมือง ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดทรงธรรม ม.2 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
_2 วัดท้องคุ้ง ม.3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ (ชื่อวัดซ้ำกับนนทบุรี)
_3 วัดท้องคุ้ง ม.2 บ้านคลองท้องคุ้ง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
_4 วัดทองรำไพ ม.7 บ้านคลองศุภนัย ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์


_1 วัดน้อยสุวรรณาราม ม.7 บ้านคลองเก้า ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
_2 วัดนาคราช ม.11 บ้านคลองพระยานาคราช ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
_3 วัดนิยมยาตรา ม.3 บ้านคลองนิยมยาตรา ตำบลนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ
_4 วัดในสองวิหาร ม.1 ถนนศิริาษฎร์ศรัทธา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดบัวโรย ม.12 บ้านชวดบัว ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง
_2 วัดบางกระเจ้ากลาง ม.7 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_3 วัดบางกระเจ้านอก ม.7 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_4 วัดบางกระสอบ ม.10 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง
_5 วัดบางกอบัว ม.3 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง
_6 วัดบางแก้ว ม.14 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
_7 วัดบางขมิ้น ม.2 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_8 วัดบางโฉลงนอก ม.1 บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
_9 วัดบางโฉลงใน ม.2 บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
10 วัดบางด้วนนอก ม.6 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
11 วัดบางด้วนใน ม.5 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
12 วัดบางนางเกรง ม.4 คลองบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
13 วัดบางน้ำผึ้งนอก ม.1 บ้านบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
14 วัดบางน้ำผึ้งใน ม.10 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
15 วัดบางบ่อ ม.3 บ้านบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
16 วัดบางปิ้ง ม.5 บ้านบางปิ้ง ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
17 วัดบางโปรง ม.2 บ้านบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง
18 วัดบางฝ้าย ม.11 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
19 วัดบางพลีน้อย ม.1 บ้านคลองบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
20 วัดบางพลีใหญ่กลาง ม.8 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
21 วัดบางพลีใหญ่ใน ม.11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
22 วัดบางพึ่ง ม.1 บางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
23 วัดบางเพรียง ม.4 บ้านบางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
24 วัดบางหญ้าแพรก ม.16 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
25 วัดบางหัวเสือ ม.8 บ้านบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง


_1 วัดปากคลองมอญ ม.7 บ้านปากคลองมอญ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง
_2 วัดป่าเกด ม.3 บ้านป่าเกด ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
_3 วัดปานประสิทธาราม ม.1 บ้านปีกกา ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
_4 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ม.4 บ้านคลองเปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
_5 วัดโปรดเกศเชษฐาราม ม.11 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง


_1 วัดพญาปราบปัจจามิตร ม.1 บ้านทะมัง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
_2 วัดพระสมุทรเจดีย์ ม.3 บ้านเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_3 วัดพิชัยสงคราม ม.1 ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
_4 วัดพุทธภาวนาราม ม.3 บ้านท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
_5 วัดแพรกษา ม.3 บ้านแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
_6 วัดโพธิยาราม ม.4 บ้านท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
_7 วัดไพชยนต์พลเสพย์ ม.5 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง


_1 วัดภาวนาราม ม.1 บ้านแพรกตะเข้ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์


_1 วัดมงคลโคธาวาส ม.11 บ้านคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
_2 วัดมงคลนิมิตร ม.1 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง
_3 วัดมหาวงษ์ ม.3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
_4 วัดมหาวงษ์ ม.16 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
_5 วัดโมกข์ ม.3 ถนนพยาพยัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง


_1 วัดโยธินประดิษฐ์ ม.25 บ้านบางวัวไทย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง


_1 วัดรวก ม.12 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
_2 วัดระกาศ ม.3 บ้านระกาศ ตำบลระกาด อำเภอบางบ่อ
_3 วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ม.6 บ้านคลองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
_4 วัดราษฎร์นิยมธรรม ม.12 บ้านคลองสี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_5 วัดราษฎร์บำรุง ม.1 บ้านคลองตาเจี่ย ตำบลบางปู อำเภอเมือง (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_6 วัดราษฎร์บูรณะ ม.2 บ้านบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี (ชื่อวัดซ้ำกับกรุงเทพ)
_7 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ม.3 บ้านโค้งโพธิ์ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
_8 วัดราษฎร์รังสรรค์ ม.4 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดลาดหวาย ม.6 บ้านลาดหวาย ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ


_1 วัดศรีคงคาราม ม.6 บ้านคลองทะเล ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_2 วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ม.2 บ้านคลองคอต่อ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
_3 วัดศรีจันทาราม ม.4 บ้านบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมือง
_4 วัดศรีวารีน้อย ม.6 บ้านคลองศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง
_5 วัดศิริเสาธง ม.7 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง

เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดสร่างโศก ม.8 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
_2 วัดสลุด ม.14 ถนนบางนา-ตราด กม.9 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
_3 วัดสวนส้ม ม.10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
_4 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ถนนหลองพ่อปาน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
_5 วัดสาขลา ม.3 บ้านสาขลานาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_6 วัดสำโรงใต้ ม.1 บ้านคลองสำโรง ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
_7 วัดสำโรงเหนือ ม.13 บ้านคลองสำโรง ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
_8 วัดสุคันธาวาส ม.8 บ้านคลองสุคันธ์ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
_9 วัดเสาธงกลาง ม.9 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง
10 วัดเสาธงนอก ม.6 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง
11 วัดแสงธรรมบุราราม ม.3 คลองบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมือง
12 วัดโสธรนิมิตต์ ม.3 บ้านท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง


_1 วัดหนามแดง ม. 3 บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
_2 วัดหอมศีล ม.4 บ้านหอมศีล ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
_3 วัดหัวคู้ ม.1 หัวคู้ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง
_4 วัดหัวลำภูทอง ม.1 บ้านหัวลำภู ตำบลบางปู อำเภอเมือง
_5 วัดแหลม ม.4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
_6 วัดใหญ่ ม.3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
_7 วัดใหม่ ม.5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์


_1 วัดอโศการาม ม.5 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
_2 วัดอาษาสงคราม ม.1 บ้านเชียงใหม่ ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
_3 วัดเอี่ยมประชามิตร ม.6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ เลือกวัดที่จัดส่ง <ร้านดอกไม้