ฟรีค่าส่ง Tel: 098-943-6997, 081-071-0330
0-2552-7162, 0-2552-5187
E-mail: flower555shop@gmail.com
หน้าแรก | การสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน | ระเบียบการให้บริการ
สินค้าแนะนำ_
แจกันดอกไม้___________
กระเช้าดอกไม้____
ช่อดอกไม้__
กระเช้าผลไม้________
ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์___

พวงหรีดกรุงเทพ____
พวงหรีดนนทบุรี__________
พวงหรีดปทุมธานี__
พวงหรีดสมุทรปราการ____

..........จังหวัดอื่นๆโปรดสอบถาม..........
จัดดอกไม้งานศพ______
พานพุ่ม___
ช่อดอกไม้ติดหน้าอก______
มงกุฎดอกไม้____
ส่งพวงหรีด ปทุมธานี หมวด บ เลือกวัดที่จัดส่ง
โปรดตรวจสอบชื่อวัด และที่อยู่เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการส่งพวงหรีดค่ะ
<วัดในปทุมธานี

_1 วัดบ่อเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
_2 วัดบ่อทอง ถนนสุนทรธรรมทัต หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว
_3 วัดบัวแก้วเกษร บ้านคลองระแหง หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
_4 วัดบัวขวัญ บ้านบัวขวัญ หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
_5 วัดบัวทอง บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี
_6 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ถนนกรุงเทพ-บ้านแพน หมู่ที่ 9 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
_7 วัดบัวหลวง บ้านคลองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก
_8 วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
_9 วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
10 วัดบางขัน บ้านบางขัน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
11 วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี
12 วัดบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี
13 วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
14 วัดบางเดื่อ ถนนปทุมธานี-สายใน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง ปทุมธานี
15 วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
16 วัดบางเตยกลาง บ้านคลองบางเตย หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
17 วัดบางเตยนอก บ้านบางเตย หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
18 วัดบางเตยใน บ้านคลองบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
19 วัดบางนา บ้านคลองบางนา หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก
20 วัดบางนางบุญ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
21 วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
22 วัดบางโพธิ์ใน บ้านบางโพธิ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
23 วัดบางหลวง บ้านบางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
24 วัดบ้านพร้าวนอก บ้านปากคลองบ้านพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก
25 วัดบ้านพร้าวใน บ้านพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี
26 วัดบึงกาสาม บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
27 วัดบึงบอน บ้านคลองแปด หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
28 วัดบึงบาประภาสะวัต บ้านคลองสิน หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
29 วัดบุญชื่นชู บ้านบางแขยด หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
30 วัดบุญบางสิงห์ บ้านบางสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
31 วัดโบสถ์ บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
32 วัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
ร้านพวงหรีด ปทุมธานี หมวด บ เลือกวัดที่จัดส่ง <ร้านพวงหรีด ปทุมธานี