ฟรีค่าส่ง Tel: 098-943-6997, 081-071-0330
0-2552-7162, 0-2552-5187
E-mail: flower555shop@gmail.com
หน้าแรก | การสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน | ระเบียบการให้บริการ
สินค้าแนะนำ_
แจกันดอกไม้___________
กระเช้าดอกไม้____
ช่อดอกไม้__
กระเช้าผลไม้________
ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์___

พวงหรีดกรุงเทพ____
พวงหรีดนนทบุรี__________
พวงหรีดปทุมธานี__
พวงหรีดสมุทรปราการ____

..........จังหวัดอื่นๆโปรดสอบถาม..........
จัดดอกไม้งานศพ______
พานพุ่ม___
ช่อดอกไม้ติดหน้าอก______
มงกุฎดอกไม้____
ส่งพวงหรีด ปทุมธานี หมวด ส เลือกวัดที่จัดส่ง
โปรดตรวจสอบชื่อวัด และที่อยู่เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการส่งพวงหรีดค่ะ
<วัดในปทุมธานี

_1 วัดสมุหราษฎร์บำรุง บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
_2 วัดสระบัว บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี
_3 วัดสวนมะม่วง บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
_4 วัดสว่างภพ บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
_5 วัดสหราษฎร์บำรุง ถนนสามโคก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
_6 วัดสองพี่น้อง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
_7 วัดสอนดีศรีเจริญ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ 10 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี
_8 วัดสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
_9 วัดสังลาน บ้านกองซอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
10 วัดสามโคก บ้านคลองเกาะปิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
11 วัดสามัคคิยาราม ถนนสามโคก-เสนา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
12 วัดสายไหม บ้านสายไหม หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
13 วัดสำแล บ้านกระแชง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี
14 วัดสิงห์ บ้านสามโคก หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
15 วัดสุขปุณฑริการาม บ้านคลองแปด หมู่ที่ 5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ
16 วัดสุทธาวาส บ้านบางสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
17 วัดสุนทริการาม บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี
18 วัดสุราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
19 วัดสุวรรณจินดาราม ถนนธนะรัชต์ หมู่ที่ 6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
20 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม คลอง9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
21 วัดเสด็จ บ้านคลองกระแชง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
22 วัดแสงมณี หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
23 วัดแสงสรรค์ บ้านคลองสอง หมู่ที่ 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
24 วัดแสวงสามัคคีธรรม บ้านคลองระบายน้ำที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
25 วัดโสภณาราม บ้านคลองซอยที่สิบสองสายกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา
26 วัดโสภาราม ถนนโสภา ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
ร้านพวงหรีด ปทุมธานี หมวด ส เลือกวัดที่จัดส่ง <ร้านพวงหรีด ปทุมธานี