ฟรีค่าส่ง Tel: 0-2552-7162, 0-2552-6133
Fax: 0-2521-5095
E-mail: flower555shop@gmail.com
หน้าแรก | การสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน | ระเบียบการให้บริการ
สินค้าแนะนำ_
แจกันดอกไม้___________
กระเช้าดอกไม้____
ช่อดอกไม้__
กระเช้าผลไม้________
ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์___

พวงหรีดกรุงเทพ____
พวงหรีดนนทบุรี__________
พวงหรีดปทุมธานี__
พวงหรีดสมุทรปราการ____

..........จังหวัดอื่นๆโปรดสอบถาม..........
จัดดอกไม้งานศพ______
พานพุ่ม___
ช่อดอกไม้ติดหน้าอก______
มงกุฎดอกไม้____
ส่งพวงหรีด วัดในจังหวัดสมุทรปราการ หมวด บ
โปรดตรวจสอบชื่อวัด และที่อยู่เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการส่งพวงหรีดค่ะ
<วัดในสมุทรปราการ
เลือกวัดที่จัดส่ง
_1 วัดบัวโรย ม.12 บ้านชวดบัว ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง
_2 วัดบางกระเจ้ากลาง ม.7 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_3 วัดบางกระเจ้านอก ม.7 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_4 วัดบางกระสอบ ม.10 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง
_5 วัดบางกอบัว ม.3 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง
_6 วัดบางแก้ว ม.14 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
_7 วัดบางขมิ้น ม.2 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
_8 วัดบางโฉลงนอก ม.1 บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
_9 วัดบางโฉลงใน ม.2 บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
10 วัดบางด้วนนอก ม.6 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
11 วัดบางด้วนใน ม.5 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
12 วัดบางนางเกรง ม.4 คลองบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
13 วัดบางน้ำผึ้งนอก ม.1 บ้านบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
14 วัดบางน้ำผึ้งใน ม.10 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
15 วัดบางบ่อ ม.3 บ้านบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
16 วัดบางปิ้ง ม.5 บ้านบางปิ้ง ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
17 วัดบางโปรง ม.2 บ้านบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง
18 วัดบางฝ้าย ม.11 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
19 วัดบางพลีน้อย ม.1 บ้านคลองบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
20 วัดบางพลีใหญ่กลาง ม.8 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
21 วัดบางพลีใหญ่ใน ม.11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
22 วัดบางพึ่ง ม.1 บางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
23 วัดบางเพรียง ม.4 บ้านบางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
24 วัดบางหญ้าแพรก ม.16 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
25 วัดบางหัวเสือ ม.8 บ้านบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
ร้านพวงหรีด วัดในจังหวัดสมุทรปราการ หมวด บ <ร้านพวงหรีด สมุทรปราการ